بازشناسی مفهومی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل سنت

پیام:
چکیده:
در این مقال موضوع انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل سنت مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. مقوله انتظار دارای تنوعات و ابعاد مختلفی است که با سه نگرش رویکردی، کارکردی و کاربردی توجیه می شود. نگرش رویکردی، انتظار را از نظر عام و خاص بررسی می کند. نگرش کارکردی، تاثیرات انتظار را در افراد و جامعه تحلیل می کند و نگرش کاربردی، قلمروی انتظار را از حیث فرا دینی و فرا مذهبی می کاود. ذکر مقدمه، آغازین بحث این نوشتار است که دورنمای تحقیق را نشان می دهد. بعد از بیان مقدمه به مفهوم شناسی انتظار و قلمروی آن مبادرت می شود. بحث بعدی، تحلیل و بررسی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه است که ابتدا با دلایل و قراین سه گانه نظیر «توجیه صدوری با پرسش های خاص» و «توجیه صدوری با واژگان خاص» و نیز «فهم و کاربرد خاص» به توجیه انتظار خاص می پردازد و در ادامه و فرایند بحث به نظرگاه اهل سنت پیرامون انتظار توجه می شود که بر این اساس روایات الانتظار با رویکرد عام و خاص در منابع حدیثی اهل سنت مورد گفتگو قرار می گیرد و در آخر، مقاله با ذکر نتیجه ای به پایان می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1799939 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.