کارایی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توت فرنگی به سه آفت مهم و بررسی اثر چند ترکیب زیست سازگار روی کنه ی دولکه ای Tetranychus urticae K.، در شرایط گلخانه ای

پیام:
چکیده:
توت‏فرنگی در میان میوه های معتدله یک میوه ی بی‏مانند می باشد و ایران به ‏دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب می تواند با تولید ارگانیک آن به یک تولید و صادرکننده ی مهم تبدیل شود. در این تحقیق، امکان استفاده از تور ضدحشره علیه کنه ی دولکه‏ای (Tetranychus urticae)، تریپس غربی گل (Frankliniella occidentalis) و شته ی توت فرنگی (Chaetosiphon fragaefolii) بررسی شد. آلودگی گلخانه های ارگانیک و شاهد به این آفات و نیز عملکرد بوته ها و کیفیت (میانگین وزن یک میوه) در گلخانه های ارگانیک، شاهد و تجاری به صورت طرح کاملا تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر چند ترکیب زیست سازگار علیه کنه ی دولکه ای در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش تاگوچی ارزیابی گردید. طبق نتایج، در گلخانه ی ارگانیک، میزان آلودگی برگ ها به کنه ی دولکه ای و فراوانی جمعیت تریپس طی یک ماه نمونه برداری همواره زیر آستانه ی زیان اقتصادی (به ترتیب آلودگی 25 درصد برگچه ها به کنه و پنج عدد تریپس در هر گل) قرار داشت ولی در گلخانه ی شاهد، میزان آلودگی همواره از آستانه بالاتر بود. فراوانی جمعیت شته ی توت فرنگی نیز در گلخانه ی شاهد همواره از گلخانه ی ارگانیک (صفر) بیشتر بود ولی در هر دو گلخانه، فراوانی جمعیت شته زیر آستانه ی زیان اقتصادی (30 شته در هر گیاه) قرار داشت. عملکرد در گلخانه ی تجاری (4/317 گرم بر بوته) از گلخانه ی ارگانیک (9/216 گرم بر بوته) بیشتر بود، ولی از نظر وزن یک میوه بین این دو گلخانه (به ترتیب 1/12 و 91/11 گرم) اختلاف معنی‏داری وجود نداشت. دو بار استفاده از نیم آزال به فاصله ی دو روز در غلظت 12000 پی پی ام به میزان 40 میلی لیتر برای هر گلدان به خوبی توانست کنه ی دولکه‏ای را کنترل کند. با توجه به نتایج، استفاده از تورهای ضدحشره با مش مناسب جهت جلوگیری از ورود این سه آفت به داخل گلخانه، و نیز استفاده از فرمولاسیون های تجاری حاوی آزادیراکتین در تولید ارگانیک توت فرنگی توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -146
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800612 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.