مقایسه ی کارایی حشره کشی پودر میکرونیزه ی کائولین و روغن معدنی با حشره کش دیازینون علیه زنجرک خرماOmmatissus lybicus (Hemiptera: Tropiduchidae) در استان های فارس و کرمان

پیام:
چکیده:
زنجرک خرما یکی از آفات کلیدی خرما در ایران می باشد. این آفت با تغذیه از شیره ی گیاهی و ترشح عسلک فراوان موجب کاهش کمیت و کیفیت میوه خرما و ارزش بازار پسندی آن می شود. در این آزمایش اثر حشره کشی غلظت های سه، پنج و هفت درصد کائولین تولید داخل و سه نوع روغن معدنی (آریاشیمی، پرتونار و ولک با غلظت 5/1 درصد) با حشره کش دیازینون (دو در هزار) علیه پوره های نسل اول زنجرک خرما در دو استان فارس و کرمان و در سال های 1392 و 1393 مقایسه شد. در هر دو منطقه اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد بین تیمارها از نظر درصد مرگ و میر پوره ها مشاهده شد. درصد مرگ و میر پوره ها در تیمارهای استفاده از کائولین سه، پنج و هفت درصد در فارس به ترتیب 2/35، 2/58 و 45/61 درصد و در کرمان به ترتیب 5/34، 5/70 و 80 درصد بود. همچنین، درصد مرگ و میر پوره ها در تیمار کاربرد روغن ولک در کرمان 4/26 درصد و در تیمارهای روغن آریاشیمی و پرتونار در فارس به ترتیب75/41 و 4/39 درصد بود. در کل، هیچکدام از فرمولاسیون روغن معدنی در کنترل زنجرک خرما موثر نبودند، اما کائولین هفت درصد به عنوان ترکیبی زیست سازگار می تواند جایگزینی موثر و امید بخش برای حشره کش دیازینون در برنامه مبارزه با زنجرک خرما باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800613 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.