شناسایی مولکولی سه گونه ویروس در مزارع گوجه فرنگی استان آذربایجان شرقی

پیام:
چکیده:
آلودگی به ویروس های شایع مزارع گوجه فرنگی شامل Cucumber mosaic virus (CMV)،Tomato spotted wilt virus (TSWV) ،Tomato mosaic virus (ToMV) و Tobacco mosaic virus (TMV) در آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 205 نمونه دارای علائم موزاییک، کوتولگی، نکروز، باریک شدن، بدشکلی برگ ها و میوه ها جمع آوری و از نظر بررسی علائم، مورد مطالعات گلخانه ای قرار گرفتند. سپس آزمون الایزا برای ردیابی CMV روی نمونه های مشکوک به آلودگی با این ویروس انجام پذیرفت. پس از استخراج RNA کل از نمونه های آلوده، RT-PCR با آغازگرهای اختصاصی CMV، آغازگرهای عمومی جنس توسپوویروس یا توباموویروس با توجه به علایم ویروسی انجام شد. با بهینه سازی PCR از نظر دمای اتصال، قطعات تکثیر یافته ی مورد انتظار در تعداد 6، 37 و 23 نمونه به ترتیب با آغازگرهای توسپوویروس، توباموویروس یا CMV حاصل شد. پروفیل برش آنزیمی با HindIII ، EcoRI و XbaI روی قطعات تکثیر یافته با آغازگرهای توسپوویروس از تعداد شش نمونه نشان داد که هویت ویروس در همه ی آنها TSWV بود. همسانه سازی و تعیین توالی این قطعات نیز ماهیت TSWV بودن جدایه ها را تایید نمود. قطعات DNA تکثیر یافته با آغازگرهای توباموویروس با TaqI برش داده شدند که طبق پروفیل برشی، آلودگی به ToMV در 37 نمونه محرز شد در حالی که TMV در هیچیک از نمونه ها پیدا نشد. برش محصول PCR حاصل از آغازگرهای CMV با آنزیم MspI هم نشان داد که جدایه های CMV متعلق به زیر گروه I این ویروس بودند. همچنین، نتایج گویای فراوانی بیشتر آلودگی با CMV و ToMV در نمونه ها بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800620 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.