مقایسه اثر عصاره گیاهی، بره موم، کوکسیدیواستات و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی و عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اثرات عصاره ی دو گیاه دارویی رزماری و مریم گلی، بره موم، آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و کوکسیدیواستات با منشا گیاهی بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با دو سروتیپ اشرشیاکلی (O2K12 و O78K80) بررسی شد. تعداد476 قطعه جوجه گوشتی ماده سویه کاب 500، به مدت 42 روز در یک طرح کاملا تصادفی در هفت گروه آزمایشی، با چهار تکرار و 17 پرنده در هر تکرار توزیع شدند. دو گروه شاهد منفی و مثبت با جیره پایه بدون افزودنی تغذیه شدند. دو گروه عصاره ی گیاهان دارویی، جیره پایه را به همراه عصاره ی گیاهان رزماری و مریم گلی به میزان یک میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی دریافت کردند. ویرجینیامایسین (10%)، کوکسیدیواستات گیاهی و عصاره اتانولی بره موم به ترتیب به مقدار به مقدار 150، 200 و 500 میلی گرم به هر کیلوگرم خوراک اضافه شدند. همه گروه های آزمایشی به غیراز شاهد منفی در روز 14 پرورش با دو سروتیپ باکتری اشرشیاکلیچالش داده شدند. عصاره هایگیاهیباعثکاهشاشرشیاکلیوسالمونلادر روده ی جوجه های گوشتی نسبت به گروه شاهد مثبت شدند(05/0>P). در کل دوره پرورش، ضریب تبدیل و مصرف خوراک در جوجه هایی که عصاره های گیاهی و کوکسیدیواستات گیاهی دریافت کرده بودند نسبت به هر دو گروه شاهد کمتر بود(05/0>P).پرندگان تیمارهای رزماری و بره موم کمترین وزن نسبی سینه را نسبت به سایر تیمارها داشتند (05/0P<). تغذیه عصاره های گیاهی سبب کاهش مقدار کلسترول و افزایش لیپوپروتئین پرچگالی(HDL) شدند(05/0>P). بنابراین، عصاره های گیاهی با بهبود ضریب تبدیل خوراک، کاهش جمعیت باکتری های مضر و کلسترول خون می توانند به عنوان یک افزودنی سودمند و کم خطر در پرورش جوجه های گوشتی موردتوجه قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
685 -696
لینک کوتاه:
magiran.com/p1800764 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.