فعالیت آنتی لیشمانیایی نانولیپوزوم های حاوی کورکومین به صورت درون تن و برون تن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کورکومین، دارای اثرات فارماکولوژیکی مختلفی شامل اثرات ضدالتهابی، آنتی اکسیدان، ضدتکثیر و آنتی آنژیوژنز می باشد. هدف از این مطالعه، تهیه ی فرمولاسیون های لیپوزومی حاوی کورکومین و بررسی اثرات ضدلیشمانیای آن در مصرف موضعی در مقابل انگل L. major در محیط برون تن و درون تن می باشد.
روش اجرا: نانو لیپوزوم های حاوی غلظت های مختلف کورکومین (1، 2 و 3 درصد) به روش فیوژن تهیه شدند و اندازه ی ذره ای، مورفولوژی و پایداری آن ها بررسی شد. ابتدا در مطالعات برون تنی، اثربخشی دارو برروی کشت سلولی آماستیگوت و پروماستیگوت های انگل L. major ارزیابی شد. سپس اثر دارو در مطالعات درون تنی روی موش های BALB/c آلوده به L. major مورد بررسی قرار گرفت. در بخش مطالعات درون تن، 4 هفته پس از تزریق انگل به حیوان، درمان به مدت 4 هفته به صورت تجویز موضعی روزی 2 بار بر روی زخم ها انجام گرفت. در طول این مدت و 4 هفته پس از قطع درمان، هر هفته اندازه ی زخم ها گرفته شد. میزان آلودگی طحال به انگل لیشمانیا هفته 4 پس از تلقیح انگل بررسی گردید.
یافته ها
کورومین اثر لیشمانیاسیدال علیه پروماستیگوت های زنده و آماستیگوت ها در محیط کشت نداشت. تفاوت قابل توجهی بین حیوانات درمان شده و کنترل در سایز ضایعه و بار انگلی طحال دیده نشد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که نانولیپوزوم های کورکومین به صورت موضعی اثرات سمی برروی لیشمانیا به صورت درون تن و برون تن ندارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
204 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p1801393 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!