عملکرد دیوارهای ساحلی صندوقه ای در برابر نیروی امواج

پیام:
چکیده:
هدف از مطالعه حاضر برآورد نیروی موج وارد بر دیوارهای ساحلی قائم صلب، نیمه متخلخل و متخلخل با استفاده از مدل سازی فیزیکی است. تست های آزمایشگاهی برای امواج تصادفی دریا در طیف گسترده ای از ارتفاع ها و پریودهای موج و عمق های مختلف آب انجام گرفت. مقایسه مقادیر حداکثر نیروی موج (Fmax) اندازه گیری شده وارد بر سه دیوار نشان می دهد که نیروی وارد بر دیوارهای ساحلی نیمه متخلخل و متخلخل به ترتیب حدود 28 و 46 درصد بیشتر از دیوار صلب نفوذناپذیر است. بنابراین دیوارهای ساحلی نیمه متخلخل و متخلخل نسبت به دیوار صلب در استهلاک انرژی موج و در نتیجه کاهش ضریب انعکاس کارآیی بالاتری دارند. همچنین مشخص شد که Fmax با افزایش تیزی موج (Hs/Lp) و کاهش عمق نسبی آب (d/Lp)، افزایش می یابد. بر اساس داده های آزمایشگاهی و آنالیز رگرسیون چندگانه، روابط تجربی جدیدی برای پیش بینی حداکثر نیروی موج وارد بر هر دیوار ارایه شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1803660 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.