پایش و پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سمل- استان بوشهر)

پیام:
چکیده:
بررسی و مدل سازی تغییرات کاربری اراضی اطلاعات مفیدی به طراحان، برنامه ریزان و مدیران جهت برنامه ریزی مدیریت تغییرات کاربری اراضی، ارائه می دهد. هدف از این مطالعه، پیش بینی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز سمل در استان بوشهر با استفاده از سری تصاویر ماهواره های لندست (1371-L5-TM، 1381 L7-ETM+-و 1392-L8-OLI) می باشد. بدین منظور ابتدا پیش پردازش و پردازش‍های لازم همانند تصحیح هندسی و اتمسفریک و همچنین ساخت شاخص گیاهی انجام شد. در منطقه سه کاربری عمده شامل مرتع، اراضی بایر و اراضی کشاورزی شناسایی شد. در این مطالعه برای طبقه بندی از روش حداکثر احتمال و برای تعیین تغییرات از روش مقایسه پس از طبقه بندی استفاده شد. همچنین برای پیش بینی کاربری اراضی سال 1402 از روش زنجیره مارکوف استفاده شد. نتایج نشان داد که تصاویر TM، ETM+ و OLI به ترتیب با صحت کلی و ضریب کاپای 45/84، 99 و 98 درصد و 82/0، 98/0 و 97/0 طبقه بندی گردید. نتایج مربوط به ارزیابی دوره های واسنجی با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی نشان داد که دوره واسنجی 1392-1381 بالاترین صحت را جهت پیش بینی تغییرات کاربری اراضی سال 1402 داشت. نتایج تغییرات کاربری اراضی حاکی از آن بود که طی دوره 1392-1381، میزان کاهش مرتع و اراضی کشاورزی به ترتیب 19/2، 18/4 درصد بوده است. همچنین طی دوره مذکور اراضی فاقد پوشش گیاهی(اراضی بایر) 13/56 درصد افزایش یافت.در مجموع نتایج نشان داد اراضی مرتعی نسبت به سایر کاربری های موجود در منطقه دارای بیشترین پایداری و اراضی بایر دارای کمترین پایداری می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804083 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!