برنامه ریزی دینامیک توسعه انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار

پیام:
چکیده:
تجدید ساختار و مقررات زدایی، برنامه ریزی سیستم قدرت را متحول کرده، اهداف و چالش های جدیدی را خصوصا در زمینه برنامه ریزی توسعه انتقال (TEP) ایجاد کرده است. از طرفی رشد تقاضا و کمبود منابع انرژی و سرمایه گذاری برای گسترش سیستم قدرت باعث شده است پاسخ گویی بار (DR) مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. در این مقاله برنامه ریزی توسعه انتقال چند هدفه دینامیک تحت محدودیت های قابلیت اطمینان در محیط بازار با توجه به برنامه های فروش دیماند و پیشنهادهای وابسته به قیمت در بازار روز بعد انجام می شود. نوآوری های مقاله حاضر عبارت اند از: 1- مشارکت برنامه های فروش دیماند و پیشنهادهای وابسته به قیمت در برنامه ریزی توسعه انتقال، 2- مدل سازی جدید بازار عمده فروشی برق با مشارکت مستقیم برنامه های پاسخ گویی بار و 3- یافتن مقدار بهینه مورد نیاز فروش دیماند در هر سال برای تک تک باس ها که می تواند به عنوان سیگنال از جانب نهاد تنظیم بازار به تامین کنندگان DR ارسال شود تا در برنامه ریزی درازمدت آن ها لحاظ گردد. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه 24 باسه IEEE اجرا و مزیت های آن از جمله کاهش هزینه سرمایه گذاری، کاهش تراکم و افزایش قابلیت اطمینان نشان داده شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804136 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.