برنامه ریزی دینامیک توسعه انتقال در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تجدید ساختار و مقررات زدایی، برنامه ریزی سیستم قدرت را متحول کرده، اهداف و چالش های جدیدی را خصوصا در زمینه برنامه ریزی توسعه انتقال (TEP) ایجاد کرده است. از طرفی رشد تقاضا و کمبود منابع انرژی و سرمایه گذاری برای گسترش سیستم قدرت باعث شده است پاسخ گویی بار (DR) مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. در این مقاله برنامه ریزی توسعه انتقال چند هدفه دینامیک تحت محدودیت های قابلیت اطمینان در محیط بازار با توجه به برنامه های فروش دیماند و پیشنهادهای وابسته به قیمت در بازار روز بعد انجام می شود. نوآوری های مقاله حاضر عبارت اند از: 1- مشارکت برنامه های فروش دیماند و پیشنهادهای وابسته به قیمت در برنامه ریزی توسعه انتقال، 2- مدل سازی جدید بازار عمده فروشی برق با مشارکت مستقیم برنامه های پاسخ گویی بار و 3- یافتن مقدار بهینه مورد نیاز فروش دیماند در هر سال برای تک تک باس ها که می تواند به عنوان سیگنال از جانب نهاد تنظیم بازار به تامین کنندگان DR ارسال شود تا در برنامه ریزی درازمدت آن ها لحاظ گردد. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکه 24 باسه IEEE اجرا و مزیت های آن از جمله کاهش هزینه سرمایه گذاری، کاهش تراکم و افزایش قابلیت اطمینان نشان داده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804136 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!