الگوی آسیب های ناشی از خشونت های بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در طی سال های 1390 تا 1392

پیام:
چکیده:
مقدمه
خشونت طیف وسیعی از مشکلات جسمی و روانی را ایجاد می کند و می تواند سبب آسیب های جدی و حتی مرگ شود. مطالعه حاضر به بررسی آسیب های ناشی از خشونت بین فردی در افراد ارجاع شده به پزشکی قانونی شهر کرمان در سال های 1390 تا 1392 پرداخت.
روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود . جمعیت آماری افرادی بودند که از شهریورماه 1390 تا شهریور 1392 به دلیل آسیب های ناشی از خشونت های بین فردی به پزشکی قانونی شهر کرمان ارجاع داده شدند. داده های دموگرافیک، نوع خشونت و نوع آسیب در فرم داده ها ثبت شد . داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .
نتا یج: اکثر افراد (2/62%) مرد با میانگین سنی 77/11±78/31 سال بودند. شایع ترین آسیب (7/51%) کبودی بود. خراشیدگی و ساییدگی (02/0P=)، جراحت (001/0P=) و آسیب های دندانی (006/0P=) در مردان؛ اما کبودی و اظهار تالم بدون آثار ظاهری در زنان (002/0P=) بیشتر بود. بیشترین محل آسیب در ناحیه سر و گردن (6/69 درصد) و کمترین آسیب در ناحیه تناسلی (6/1 درصد) بود. آسیب های قفسه سینه در مردان (008/0P=) و اندام فوقانی در زنان (01/0P=) بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری
آسیب های ناشی از خشونت های بین فردی در مردان جوان از شیوع و شدت بیشتری برخوردار بود. با توجه به این که این آسیب ها بار زیادی از نظر اقتصادی و اجتماعی به افراد ، خانواده و جامعه وارد می کنند، ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه باید در برنامه ریزی های بهداشتی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
259 -267
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804166 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.