ارائه شاخصی به منظور سنجش فاصله فرهنگی «علم» و «عامه مردم» در شهر اصفهان (مورد مطالعه: علم نجوم)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

نفوذ و اشاعه ایده ها و قوانین علمی در بین شهروندان عامه، روندی کند و آهسته دارد. ایده علمی ایجاد شده توسط متخصصان، حتی پس از پذیرش آن در اجتماع علمی، گاهی اوقات سال‌ها طول می کشد تا به توده مردم برسد. اطلاعات ساده علمی همانند چرخش زمین که امروزه به عنوان امری متعارف در بین اکثریت شهروندان است، حدود صد سال طول کشید تا جزء جدایی ناپذیر افکار بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت جهان شود. هنوز هم سرعت انتشار بسیاری اطلاعات یا ایده‌های علمی در سطح جهان، متفاوت است.
در این مقاله تلاش می کنیم شیوه ای برای سنجش فاصله فرهنگی موجود بین تفکر عامه مردم و مفاهیم علم نجوم پیشنهاد دهیم. بنابراین هدف این مقاله، سنجش میزان فاصله بین مفاهیم علمی نجوم و عامه مردم است و با این سوال پژوهشی مواجه است که «در مورد مفاهیم مختلف علم نجوم این فاصله چقدر است و چه میزان طول می کشد تا یک مفهوم علمی، مردمی و همگانی شود؟»
جامعه آماری‌ در پژوهش حاضر، جمعیت 15 تا 79 ساله ساکن در مناطق 15 گانه شهر اصفهان در سال 1394 می‌باشند. نمونه‌گیری با استفاده از روش سهمیه‌ای انجام گرفت و متغیرهای «جنس»، «سن» و «منطقه محل سکونت» به عنوان شاخص‌های طبقه‌بندی به کار گرفته شدند؛ و 630 پرسشنامه به ‌این روش بین پاسخگویان توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس نرم افزار spss صورت گرفت و بر اساس آن روشی پیشنهاد شد تا فاصله و شکاف موجود بین یک ایده علمی و درک عامه مردم از آن ایده اندازه گرفته شود. این فاصله در این مقاله توسط تعداد سال‌های تحصیلات رسمی اندازه گرفته شده است. به نظر می‌آید عواملی همچون پیچیدگی موجود در یک پدیده علمی، مدت زمان چرخه حیات آن پدیده، و میزان تاثیرگذاری آن پدیده در زندگی روزمره شهروندان عادی، بر میزان فاصله فرهنگی بین یک ایده علمی و تفکر عامه مردم تاثیرگذار است. این ادعا نیازمند آزمون تجربی و بررسی بیشتر در تحقیقات آینده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804296 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!