رویکرد علمی در مطبوعات (تحلیل محتوای سرمقاله های چهار روزنامه شرق، کیهان، جمهوری و همبستگی)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

امروزه متون مطبوعاتی به راحتی می‏توانند جهت فکری و عقیدتی جامعه را هدایت کنند. در چنین شرایطی بحث چگونگی پرداختن‏ به متون روزنامه ‏ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. از مهم ترین چالش ‏های موجود در ساختار مطبوعات کشور عدم توجه به رویکرد‌های علمی است که این موضوع باعث می‌شود متون‏ مورد نظر بدون شکل‌ منظم، بر طبق قواعدی‏ شعاری و نه منطقی به مخاطبان عرضه شوند. هدف در این مقاله پرداختن به چالش فوق است.
 در این پژوهش به روش تحلیل محتوا به بررسی فرایند‏ها و جهت‏ گیر‏ی‌های‏ علمی متون روزنامه‏ای‏ پرداخته شده است. نمونه گیری به روش طبقه بندی انجام شده است و جامعه آماری را چهار روزنامه شرق، کیهان، همبستگی و جمهوری تشکیل می‌دهند. با توجه به حجم وسیع اطلاعات، با استناد به نظریه استمپل از هر روزنامه 24 سرمقاله انتخاب شده است. ‏در مجموع 94 سر‏مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته ها نشان می‌دهد که در داشتن رویکرد علمی روزنامه جمهوری با 71 درصد دارای بالاترین میانگین و پس از آن، روزنامه ‏های شرق (71 درصد)، همبستگی (67 درصد) و کیهان (64 درصد) قرار دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804299 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!