تعیین ارزش اقتصادی برخی از مهم ترین کارکردها و خدمات جنگل های بلوط زاگرس میانی (مطالعه موردی: استان لرستان)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درک ارزش اقتصادی بسیاری از تولیدات و خدماتی که عرصه های جنگلی در سایه مجموعه پیچیده‏ای از فرآیندهای اکولوژیک و کارکردهای اکوسیستمی به رایگان در اختیار جوامع انسانی قرار می‏دهد، موجب شفافیت و تسهیل فرآیندهای تصمیم‏گیری درزمینه کاربری اراضی شده و کارآمدتر شدن اقدامات حفاظتی را در پی خواهد داشت.
روش بررسی
دارایی های محیط زیست، منجر به عرضه کارکردهای سالانه ای می‏گردند که ارزش این دارایی ها، تابعی از ارزش کارکردهای سالانه آن می باشد. برخی از دارایی های محیط زیستی در بازار قابل تبادل می باشند که ارزش آن‏ها براساس قیمت های بازاری قابل ارزیابی می باشند و برخی دیگر از دارایی ها فاقد قابلیت تبادل در بازار می باشند که در این حالت ارزش آن‏ها تابعی از ارزش کارکردهای سالانه عرضه شده است که با روش های مختلف ارزیابی می‏شوند. در این پژوهش، برخی از مهم ترین کارکردها و خدمات جنگل های استان لرستان شناسایی و ارزش گذاری شده است.
یافته ها
محدوده مطالعاتی به عنوان منطقه حفاظت شده برای حفظ ذخایر ژنتیکی و حفظ حیات وحش تحت حفاظت دولت قرارداشته و درخت بلوط، گونه غالب محدوده می باشد. نتایج نشان داد که ارزش سالانه کارکردهای اکوسیستمی معادل 29/389 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
بحث و نتیجه گیری
این ارزش برای سیاست گذاران و تصمیم گیران توجیهی قابل قبول جهت حمایت های بیشتر از کیفیت و کمیت این اکوسیستم ها به دست می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
353 -363
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804335 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.