مدل سازی و حل یک مسئله موجودی چند محصولی با درنظرگرفتن وجود اقلام معیوب در محموله های سفارشی و گزینه های خرید یا تعمیر

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، یک مسئله موجودی چند محصولی با فرض وجود اقلام معیوب ارائه شده است که دو رویکرد خرید یا تعمیر برای مواجهه با اقلام معیوب و تامین تقاضا وجود دارد. در مدل سازی این مسئله از پژوهش جابر و همکاران ایده گرفته شده است. مدل ریاضی پیشنهادی، هزینه موجودی برای هر نوع محصول را در حالت خرید یا تعمیر اقلام معیوب محاسبه می کند و با توجه به هزینه های موجودی و شرایط عملیاتی، درمورد خرید یا تعمیر اقلام معیوب تصمیم گیری می کند. برای توسعه بیشتر و همچنین نزدیک کردن مدل مسئله به شرایط واقعی، محدودیت هایی مانند محدودیت بودجه در دسترس و ظرفیت انبار به مدل مسئله اضافه شده است. برای حل این مسئله از روش دقیق استفاده شده است و مثال های عددی برای آن حل شده است. همچنین، برای درک اهمیت برخی از پارامترهای مسئله، تحلیل حساسیت انجام گرفته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
405 -416
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804705 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.