ارائه یک مدل بهینه سازی استوار به منظور برنامه ریزی تولید ادغامی با درنظرگرفتن سیاست تعویق

پیام:
چکیده:
قیمت محصولات فاسدشدنی پس از دوره ای مشخص برای مثال یک فصل، به طور موثر کاهش می یابد؛ بنابراین، تولید اضافی یا کمبود این محصولات به ترتیب همراه با زیان یا ازدست دادن سود است. این پژوهش برنامه ریزی تولید ادغامی بهینه را برای تولید محصولات فاسدشدنی مانند پوشاک فصلی، هدیه های سال نو، تقویم ها و سررسیدها با استفاده از سیاست تعویق در شرایط عدم قطعیت تعیین می کند. پیشنهاد شده است فرایند تولید این محصولات با اعمال مفهوم تعویق به دو مرحله تقسیم شود. درنتیجه، سه فعالیت تولیدی شامل تولید مستقیم، تولید محصول نیمه ساخته و مونتاژ نهایی وجود دارد. مدل بهینه سازی استوار برای حل برنامه ریزی تولید ادغامی این محصولات توسعه داده شده و از مجموعه ای از داده ها برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. می توان از مدل پژوهش برای مسائل واقعی برنامه ریزی تولید ادغامی کارخانه ها در شرایط عدم قطعیت به خوبی استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
389 -404
لینک کوتاه:
magiran.com/p1804707 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.