بررسی کانی سازی طلا ± مس منطقه جلمبادان (شمال غربی سبزوار) برپایه شواهد کانی شناختی پهنه های دگرسانی و کانی سازی و زمین شیمی

پیام:
چکیده:
رخداد کانی سازی جلمبادان در شمال غربی سبزوار، استان خراسان رضوی، و در جنوب غربی کمان ماگمایی قوچان- سبزوار قرار دارد. زمین شناسی منطقه شامل سنگ های آتشفشانی آندزیتی- تراکی آندزیتی ائوسن است که مورد نفوذ توده های نفوذی نیمه عمیق مونزودیوریتی تا دیوریتی قرار گرفته اند. کانی سازی به شکل افشان در همه توده های نفوذی و سنگ های آتشفشانی اطراف آنها دیده می شود. پیریت مهمترین کانی اولیه و مالاکیت، هماتیت، گوتیت و لیمونیت کانی های ثانویه هستند. دگرسانی گسترده ای در منطقه دیده می شود که کانی شناسی آن شامل کوارتز، سرسیت، کائولینیت، کلریت، اپیدوت و کلسیت است. ناهنجاری طلا بین 018/0 تا بیش از 2 گرم در تن و مس تا 509 گرم در تن بویژه در نیمه شرقی منطقه است. توده های نفوذی مونزودیوریتی تا دیوریتی نقش اصلی را در کانی سازی داشته اند. بافت این توده ها پورفیری است و پلاژیوکلاز، پیروکسن و هورنبلند کانیهای معمول آنها هستند. براساس شواهد زمین شیمیایی، این توده ها از نوع آهکی-قلیایی و گرانیتوئیدهای I هستند که در یک پهنه فرورانش حاشیه قاره از ذوب بخشی 7 تا 15 درصدی اسپینل لرزولیت تشکیل شده اند. برپایه جایگاه زمین ساختی، شواهد زمین شناسی، نوع و گسترش دگرسانی و کانی سازی و ناهنجاری های زمین شیمیایی، رخداد کانی سازی جلمبادان یک طلا± مس پورفیری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805097 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!