جست و جوی هویت عروسک از منظر فلسفی

پیام:
چکیده:
حضور گسترده عروسک در همه اعصار‏ از پیدایش بشر گرفته تا دنیای پست‏مدرن امروزی‏ می‏تواند گواه وجود عروسک به‏منزله هویتی مستقل باشد. اما این ادعا برمبنای پرداختن به عروسک با رویکرد درزمانی است و به‏نظر می‏رسد مطالعات کافی در زمینه بررسی ابعاد هویتی آن با رویکرد هم‏زمانی وجود ندارد. همچنین، گاهی مرز میان اشیای صحنه، عروسک، و بازیگر در اجرا به حدی کم‏رنگ می‏شود که به‏سختی می‏توان عروسک را از آنان تفکیک کرد و به‏نظر می‏رسد استقلال هویتی او در سای های از تردید قرار دارد. هدف از مطالعه حاضر اثبات وجود عروسک به‏منزله هویتی مستقل است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی است و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای. در این شیوه‏ با درنظرگرفتن معانی هویت و با نگاهی به مسیری که فلاسفه (به‏ویژه ملاصدرا) در جهت احراز هویت موجودات استفاده می‏کنند و تطبیق این روش‏ها با عروسک‏ وجوه خارجی، ذهنی، و رفتاری هویت عروسک تعیین می‏شود. سپس، به تحلیل و بررسی تشابهات و تمایزات این وجوه با اشیای صحنه و بازیگران ‏پرداخته می‏شود. نتایج تحقیق بیانگر اثبات عروسک به‏منزله هویتی مستقل است. در این مطالعه الگویی متمرکز برای تشخیص هویت همه انواع عروسک ارائه ‏شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805404 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.