ساختار و تکنیک های آهنگسازی «دیالوگ ها» اثر الیوت کارتر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقاله ی پیش رو، از دو منظر ساختار رده های نغمگی و همچنین تکنیک های آهنگسازی به بررسی قطعه ی «دیالوگ ها» اثر الیوت کارتر می پردازد. در بخش اول، به بررسی شیوه های آهنگساز در بیان زبان هارمونی این اثر و چگونگی استفاده ی او از مجموعه ها در سازماندهی رده های نغمگی، و نیز استفاده ی آهنگساز از مجموعه هایی که خود او از آنها تحت عنوان مجموعه های کلیدی یاد می کند، پرداخته شده است. علاوه بر این، اهمیت و به کارگیری مجموعه هایی که دارای یک ویژگی خاص (تقارن) هستند و همچنین ارتباط آنها با مجموعه های کلیدی بررسی شده است. برای روشن تر شدن موارد مورد بحث در هر قسمت، مثال هایی از اثر در متن گنجانده شده است که گاه پیچیدگی ساختاری بخش هایی از اثر را به روشنی توضیح می دهد. در بخش دوم مقاله، به بررسی شیوه های به کارگیری آهنگساز از موارد گفته شده در بخش اول، به عنوان ابزاری برای آهنگسازی پرداخته شده است، و در پایان خواهیم دید آهنگساز چگونه در حالتی پویا با ترکیب تکنیک های گفته شده، وحدت اثر را چه به لحاظ هارمونیک و چه فرمال حفظ کرده است. در این پژوهش سعی شده است که به جز منابع مرتبط با موضوع مورد بحث، حتی الامکان به نقل قول هایی از آهنگساز در مواردی که به توضیح زبان هارمونی خود پرداخته است نیز ارجاع داده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805503 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!