حذف ناحیه کور در تصاویر سونار و دسته بندی اهداف با کمک ویژگی های ساختاری شکل

پیام:
چکیده:

نقش دریاها و در کنار آن خطرات انسانی موجود در اعماق آن ها باعث شد که هشداردهنده ها و آشکارسازهای بستر دریا ازجمله سونار موردتوجه محققین قرارگرفته و به عنوان یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی مطرح شوند. در این مقاله، روشی جدید برای پردازش تصاویر سونار و حذف ناحیه کور در تصاویر سونار اسکن جانبی معرفی شد. در روش پیشنهادی، با استفاده از الگوریتم تجانس فاز و ویژگی های ساختاری شکل، ناحیه کور حذف و تشخیص اهداف در تصاویر بهبود یافته است. برای بررسی کارایی روش پیشنهادی، تصاویر واقعی بستر اسکله شهید حقانی بندرعباس مورداستفاده قرار گرفت، نتایج حاکی از تشخیص بهتر اهداف و بهبود 4/4 درصدی معیار حساسیت، 4 درصدی معیار نرخ نمایش اهداف، 6/75 درصدی معیار نرخ نمایش غیر اهداف و 8/5 ثانیه ای مدت زمان اجرای الگوریتم نسبت به الگوریتم کلاسیک گرادیان شیب است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1805667 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.