اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان (Ocimum basilicum L.) در موش های صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی

پیام:
چکیده:
مقدمه
تحقیقات نشان می دهد که استرس مزمن می تواند به اضطراب و افسردگی منجر گردد. ریحان (Ocimum basilicum L.) دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدآپوپتوز، ضددیابت و ضددردی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عصاره هیدروالکلی ریحان بر اضطراب و افسردگی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در رت های نر نژاد ویستار بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، 48 سر رت به 6 گروه شامل گروه کنترل، ریحان 200 و ریحان400 (که عصاره ریحان را با دوزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ به مدت 21 روز دریافت کردند) استرس(هر روز 6 ساعت به مدت 21 روز متوالی در مقیدکننده قرار گرفتند)، استرس-ریحان200 و استرس-ریحان400 (که علاوه بر دریافت ریحان در معرض استرس قرار گرفتند) تقسیم شدند. در پایان این دوره اضطراب و افسردگی حیوانات به ترتیب با استفاده از ماز بعلاوه مرتفع و تست شنای اجباری مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که بی حرکتی مزمن موجب بروز رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی در موش ها شد. مصرف هر دو دوز عصاره ریحان موجب افزایش معنی دار درصد ورود به بازوی باز و درصد زمان ماندن در بازوی باز در ماز بعلاوه مرتفع در مقایسه با گروه استرس شد (05/0 p<). نتایج حاصل از تست شنای اجباری نیز حاکی از افزایش تاخیر در زمان بی حرکتی (05/0 p<) و کاهش مجموع زمان بی حرکتی (05/0 p<) در حیوانات گروه استرس-ریحان در مقایسه با گروه استرس بود.
نتیجه گیری
نتیجه گیری می شود که عصاره هیدروالکلی ریحان موجب کاهش رفتار اضطرابی و افسردگی در موش های مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
887 -896
لینک کوتاه:
magiran.com/p1806445 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.