بررسی تاثیرات اقلیم و آب و هوا بر اپیدمیولوژی لیشمانیوز در شهرستان یزد (یک مطالعه اکولوژیک)

پیام:
چکیده:
مقدمه
لیشمانیوز در ایران به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی مطرح بوده و بار اقتصادی سنگینی بر جوامع وارد می سازد، لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیرات اقلیم در شیوع و ابتلا به لیشمانیوز در شهرستان یزد می باشد.
روش بررسی
این مطالعه از نوع اکولوژی (توصیفی) بوده و اطلاعات آن در طی سالهای 92-1383 از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد به تفکیک سن و جنس و به صورت ماهانه و اطلاعات مربوط به عوامل اقلیمی به صورت ماهانه و سالانه شامل دما، رطوبت نسبی هوا، بارش از اداره کل هواشناسی شهرستان یزد تهیه شد، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS 16 شده و از طریق آمار توصیفی، همبستگی اسپیرمن و تاخیر زمانی تجزیه و تحلیل شده و به بررسی ارتباط و همبستگی بین عناصراقلیمی و بروز لیشمانیوز پوستی در شهرستان یزد پرداخته شد.
نتایج
بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه بیشترین موارد گزارش شده لیشمانیوز در مردان گروه سنی 11 تا 30 سال با 561 مورد (9/69 %)، و در زنان در گروه سنی 71 سال و بالاتر با 41 مورد (1/66 %) بوده و بیشترین روند صعودی در بین سالهای 83 تا 84 و 88 تا 91 و در ماه مهر بوده است.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان بروز بیماری از نظر اقلیمی با رطوبت نسبی و بارش ارتباط نسبتا قوی و مثبت دارد که می تواند در زمینه سیاستگزاری های سلامت در این استان راهنمای سیاستگزاران باشد تا اقدامات پیشگیری را کنترل شده و موثرتر نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
878 -886
لینک کوتاه:
magiran.com/p1806447 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.