بررسی پرونده های شکایت از متخصصین جراحی اعصاب ارجاعی به اداره کمیسیون های پزشکی قانونی تهران 1393-1389

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از مهم ترین مشکلات حرفه ای پزشکان، مسئله نارضایتی و شکایت بیماران از آنان به مراجع قضایی و تبعات آن در زندگی شخصی و حرفه ای پزشکان است. خطاهای پزشکی ممکن است در هرجایی از نظام مراقبت بهداشتی اتفاق بیفتد. هدف از این مطالعه بررسی پرونده های قصور متخصصین جراحی اعصاب ارجاعی به اداره کمیسیون های پزشکی، قانونی تهران در یک دوره پنج ساله 1393– 1389 است.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- مقطعی، همه پرونده های ارجاعی به اداره کمیسیون های پزشکی قانونی در پنج ساله منتهی به سال 1393، ازنظر متغیرهای دموگرافیک و اختصاصی بررسی شدند.
یافته ها
کل پرونده های شکایت از قصور پزشکی از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1393، برابر با 11370 پرونده است که تعداد 340 پرونده (3%) به قصور پزشکی رشته تخصصی جراحی اعصاب مربوط می شود. محدوده سنی شاکیان، 1 تا 92 سال بود. 217 مرد و 123 زن جنسیت شاکیان را تشکیل می دادند. جنسیت جراحان اعصاب در این بررسی، 338 نفر مرد در مقابل 2 نفر زن بود. بیشترین علت شکایت از جراحان اعصاب، درگذشت بیمار، متعاقب جراحی بوده است. 127 اقدام درمانی، در مراکز دانشگاهی، 62 اقدام درمانی در مراکز دولتی غیردانشگاهی و 151 اقدام درمانی در مراکز خصوصی انجام گرفته بوده است. از 340 مورد پرونده شکایت از جراحان اعصاب، 255 تن (75%) از جراحان اعصاب تبرئه شدند و در 85 مورد (25%) جراحان اعصاب محکوم شدند.
نتیجه گیری
میزان شکایات از متخصصین جراحی مغز و اعصاب طی سال های 1389- 1393 رو به افزایش است. بین فراوانی قصور و خطاهای جراحان اعصاب با جنسیت جراح اعصاب ارتباط وجود دارد و جراحان اعصاب مذکر به مراتب مرتکب قصور پزشکی بیشتری نسبت به بانوان جراح اعصاب شده اند که می تواند ناشی از وجود تعداد قابل توجه آقایان جراح اعصاب نسبت به بانوان این رشته و نیز مراجعه بیشتر بیماران به جراح اعصاب مرد در کشور باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p1806452 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.