مطالعه مقایسه ای اثرات بی دردی سولفات منیزیم و لیدوکائین حین و بعد از جراحی در مدل حیوانی

پیام:
چکیده:
مقدمه در مطالعه حاضر، اثر ضد دردی سه پروتکل بی دردی لومبوساکرال برای عمل جراحی انتخابی قطع دم در سگ هایی که داروی پیش بیهوشی آسپرومازین دریافت کرده بودند بررسی شد.
مواد و روش ها15 قلاده سگ در سه گروه به صورت تصادفی تقسیم شدند. داروهای مورد ارزیابی شامل لیدوکائین (mg/kg 4) به تنهایی (گروه1)، سولفات منیزیم (mg/kg 2/5) در ترکیب با لیدوکائین (mg/kg 4) (گروه 2) و سولفات منیزیم (mg/kg 2/5) به تنهایی (گروه3) بودند. بی دردی قبل از انجام عمل جراحی با استفاده از دستگاه وون فری بررسی شد. همچنین، در حین و بعد از جراحی نیز بی دردی ارزیابی شد.
یافته ها تاثیر داروها در کاهش درد در حین و بعد از جراحی معنی دار بود (0/05>P). رتبه درد در گروه های اول و دوم نسبت به گروه سوم در حین جراحی پائین تر بود. میان گروه اول و دوم در ارزیابی رتبه درد بعد از جراحی اختلاف وجود داشت (0/05>P). ارزیابی با رشته های فیلامان وون فری نشان داد که تغییر معنی دار در آستانه درد وون فری بین گروه ها مشاهده نشد.
نتیجه گیری بر پایه نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که سولفات منیزیم تزریق شده به فضای لومبوساکرال- اپیدورال سگ ها سبب ایجاد بی حسی در رشته های عصبی A دلتا و C بدون ایجاد نقص در عملکرد اعصاب می شوند. علاوه بر آن، ترکیب سولفات منیزیم- لیدوکائین سبب ایجاد بی دردی مناسب بعد از عمل می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807239 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.