ازدواج های خویشاوندی در اوسنه های عامیانه ی «بندرخمیر» و «بستک» هرمزگان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

مطالعات متعدد نشان داد ه که ازدوا ج با خویشاوند، با افزایش احتمال ابتلای فرزندان به بسیاری از بیمار ی ها همراه است. فراوانی این ازدوا ج ها توزیع جغرافیایی دارد؛ در میان جمعیت های آسیایی و آفریقایی از جمله در کشورهای اسامی، زیاد و در میان جمعیتهای غربی بسیار اندک است. با عنایت به خطرات متعدد این گونه ازدواج ها، باید تلاش شود علل گرایش به آن در میان هر جمعیت شناخته شود تا با شناخت ریشه های فرهنگی این ازدواج، در راستای کاهش آن در جامعه اقدام شود. در مقاله ی حاضر، به بررسی پیشینه ی این گونه ازدوا ج ها در اوسنه های عامیانه ی مردم «بندرخمیر » و «بستک » می پردازیم. با بررسی 70 داستان عامیانه از بندرخمیر، 35 ازدواج 26 مورد ازدواج با ناخویشاوند و 9 مورد ازدواج با خویشاوند ثبت شده است. در بررسی 13 داستان عامیانه از بستک، 10 واقعه ازدواج ازدواج ناخویشاوند و خویشاوند به ترتیب با 9 و 1 مورد ثبت شده است. می توان نتیجه گرفت که اینگونه ازدواج ها از سابق ه ی تاریخی بسیار طولانی برخودار است، ریشه های بسیار عمیقی دارد و همین موضوع با نگرش مثبت به این ازدوا جها همراه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807250 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!