مقایسه ی ویژگی های آوایی و صرفی گویش بستکی و گویش بندرخمیر

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

بندرخمیر شهری کرانه ای و بستک، شهری پس کرانه ای در استان هرمزگان است.گویش مردم بندرخمیر زیر گویشی از بندری و گویش بستکی، زیر مجموعه ای از دری لارستانی محسوب می شود. در دور ه ی اقتدار حاکمان و خوانین بستک، بندرخمیر زیر نظر حاکمان این شهر اداره می شده است؛ همچنین ورود سادات قتالی از منطقه ی گوده وار بستک به عنوان مبلغ و مشایخ طریقت به این شهر، بر زبان و گویش این منطقه نیز بی تاثیر نبود هاست. در این پژوهش، ویژگی های آوایی و صرفی دو گویش مزبور بررسی و مقایسه می شود. منابع استفاده شده در این تحقیق، کتاب، پایان نامه، مقاله و فرهنگ واژگان دو گویش است که داده های گویشی به شیو های توصیفی- تحلیلی مقایسه می شود. برآیند این تحقیق نشان می دهد با وجود اینکه گویش بندرخمیر در مجاورت و تاثیرپذیری مستقیم از گویشهای لارستانی قرار داشته است، اما به عنوان گویشی از خانوده ی گویشهای بندری، اصالت خود را از دست نداده و تنها در برخی ویژگی های آوایی به سمت گویشهای لارستانی و بستکی گرایش داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807253 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!