بازتاب عناصر بومی فرهنگی در خواب با چشمان باز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
ادبیات بومی مجموع های از عناصر فرهنگی مذهبی است که در پی نشان دادن شیوه ی زیست ملتی معین است. اثر خواب با چشمان باز، مجموعه ی چهارده داستان کوتاه نوجوان امروز است. از ویژگی های برجسته ی این مجموعه، ارا یه ی تصویری زنده از مولفه های بومی مذهبی ایرانی در همه جای کتاب است. ذکر این امر لازم است که مراد از بومی گرایی در این نوشتار، عناصر بومی در گستر ه ی سرزمین ایران و در معنای عام آن است. در پژوهش حاضر، عناصر بومی در دو بخش فرهنگ ملی و فرهنگ مذهبی بررسی شده است. نویسند ه ی بومی گرا بارها در بخش فرهنگ ملی، به آداب و رسوم ملی، باورهای عوام، بازی و سرگرمی، کنایات وضرب المثل ها، غذاهای سنتی و نوع پوشاک ایرانی اشاره داشته است. در بخش فرهنگ اسامی با تاکید بر مذهب شیعه، به ذکر مبانی، آداب و رسوم و سنتهای مذهبی پرداخت هاست. دیگر شاخصه های فرهنگ ملی همچون هنرهای عامیانه، طب عامیانه، قصه ها، مشاغل بومی، صنایع و شاخصه های جغرافیایی حضور کم رنگتری دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
62 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807259 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!