سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه انجام شده است. به منظور سنجش سطح توسعه دهستان ها 53 شاخص در هشت گروه شاخص های جمعیتی، زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ارتباطی، خدماتی، اداری و سیاسی و اقتصادی و تولیدی تعریف و تنظیم گردید و وزن هر یک آنها با بهره گیری از روش های آنتروپی و AHP و تلفیق نتایج آنها تعیین شد. سپس سطح توسعه دهستان های استان با استفاده از تکنیک های TOPSIS، SAW و تاکسونومی عددی مشخص شد. برای رتبه بندی نهایی دهستان ها نتایج حاصل از هر سه تکنیک با استفاده از روش های میانگین رتبه ها، بردا و کاپلند ادغام گردید و دهستان ها براساس نتیجه نهایی رتبه بندی شدند. رتبه بندی نهایی دهستان های استان همدان به لحاظ سطح توسعه یافتگی نشان داد، دهستان های مهاجران شهرستان بهار، الوندکوه غربی شهرستان همدان و گرین شهرستان نهاوند در هر سه روش توسعه یافته ترین و دهستان های گیان شهرستان نهاوند، کمازان سفلی شهرستان ملایر و گل تپه شهرستان کبودراهنگ توسعه نیافته ترین دهستان های استان همدان می باشند. به لحاظ توسعه یافتگی بین دهستان های استان نابرابری زیادی وجود دارد و توزیع خدمات و امکانات در سطح دهستان ها براساس عدالت فضایی صورت نگرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران تلاش خود را معطوف به یافتن چرایی فاصله ها و شکاف های توسعه ای دهستان های استان نمایند و با ایجاد و تقویت مراکز خدمات رسانی در سطح دهستان ها و روستاهای مرکزی زمینه دستیابی به تعادل منطقه ای در دهستان های استان را فراهم آورند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
281 -298
لینک کوتاه:
magiran.com/p1807809 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.