آزمایش های بلند مدت، ضرورتی برای ارزیابی روش های مدیریت حاصلخیزی خاک

چکیده:
با توجه به اهمیت حاصلخیزی خاک در تامین غذا،استفاده از روش های مناسب پایش تغییرات دراز مدت ویژگی های خاک ضروری است.آزمایش های دراز مدت خاک آزمایش های مزرعه ای با کرت های دایم هستند که به طور منظم از آنها نمونه برداری می شود تا تغییرات خاک را در دوره زمانی دهه ثبت و مورد استفاده قرار دهند.این مقاله به منظور آشنایی با آزمایش های دراز مدت حاصلخیزی خاک در قالب کرت های دایم و گردآوردی اطلاعاتی در مورد تاثیر دراز مدت روش های مدیریت حاصلخیزی خاک بر ویژگی های خاک به رشته تحریر درآمده است. بسیاری از آزمایش های مربوط به کرت های دایم به بررسی وضعیت کربن خاک در دوره های دراز مدت پرداخته اند.نتایج این آزمایش ها نشان می دهد استفاده مداوم از مواد آلی در زمین های زراعی منجر به بهبود ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و فعالیت های بیولوژیک خاک می شود. از سوی دیگر اصلاح کننده های آلی می توانند منبع آلودگی محیط نیز باشند بویژه زمانی که به طور صحیح استفاده نشوند. آزمایش های درازمدت محدودی در ایران انجام شده است. اغلب این آزمایش ها اثر باقیمانده کودهای حاوی فسفر، روی و تعادل پتاسیم را مورد بررسی قرار داده اند.با توجه به انجام نشدن آزمایش های منسجم و محدودیت اطلاعات در این زمینه ها در ایران برنامه ریزی برای اجرای این آزمایش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از سوی دیگر ارزیابی آزمایش های دراز مدت نشان داد استفاده از روش های مختلف به منظور افزایش ترسیب کربن در خاک مانند استفاده از کودهای دامی، اجرای تناوب زراعی مناسب و جلوگیری از خاک ورزی شدید باید اجرا شود. بررسی ها نشان داد تلفیق کودهای شیمیایی به همراه منابع آلی و زیستی نتایج مطلوبی در افزایش تولید فرآورده های کشاورزی و پایداری حاصلخیزی خاک داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1809774 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.