اثر استفاده از منابع مختلف نیتروژن بر گوارش پذیری و تعادل نیتروژن در بره های نر نژاد مهربان

چکیده:
این پژوهش به منظور مقایسه اثر منابع مختلف نیتروژن بر روند آزادسازی، گوارش پذیری و متابولیسم نیتروژن در بره های نر نژاد مهربان انجام شد. فراسنجه های گوارش پذیری و تعادل نیتروژن در 15 راس بره نر نژاد مهربان در یک آزمایش 21 روزه شامل 16 روز عادت پذیری به شرایط آزمایش و 5 روز برای جمع آوری نمونه ها انجام شد. جیره ها حاوی انرژی و پروتئین یکسان بودند. جیره های غذایی شامل 1) کاه و کنجاله سویا، 2) کاه و کود اوره، 3) کاه و مکمل اوره آهسته رهش تجاری اپتیژن و 4) کاه و اوره آهسته رهش ساخته شده در آزمایشگاه بودند. قبل از انجام آزمایش درون تنی، نرخ و مقدار آزادسازی منابع اوره آهسته رهش در آب و ناپدید شدن شکمبه ای اندازه گیری شد. گوارش پذیری ماده خشک و ماده آلی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، در حالی که گوارش پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در تیمارهای حاوی اوره آهسته رهش تفاوت معنی داری را نسبت به تیمار حاوی کاه و کنجاله سویا نشان دادند (05/0 P). مقدار نیتروژن دفع شده از راه ادرار در تیمار حاوی اوره به صورت معنی داری بالاتر بود، در حالی که مقدار نیتروژن ابقا شده در جیره های حاوی اوره آهسته رهش به صورت معنی داری (05/0 P) بیشتر از سایر تیمارها بود. نتایج این پژوهش نشان داد که اوره آهسته رهش تولید شده در این پژوهش دارای الگوی مناسب آزادسازی در شکمبه بوده و می تواند به عنوان یک محصول بومی در کشور در جیره نشخوارکنندگان حاوی علوفه نامرغوب مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810170 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!