استخراج شبکه بین زیست نشانگرهای ترانسکریپتومی ورم پستان گاو شیری ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از ژنوم انسان

چکیده:
ورم پستان یکی از بیماری های عفونی غدد پستانی در گاوهای شیری است که در چند دهه اخیر، به عنوان یکی از مهم ترین بیماری هایی که منجر به ضرر اقتصادی در صنعت گاو شیری می شود، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. وراثت پذیری ورم پستان پایین است و لذا مدیریت اصلاح نژادی آن کار سختی به شمار می رود. با توجه به اهمیت بیماری ورم پستان در مدیریت واحد های پرورش گاو شیری و ساز و کار مولکولی پیچیده درگیر در این بیماری، استخراج شبکه بین زیست نشانگرهای ترانسکریپتومی ورم پستان با استفاده از داده های امیکس موجود در گونه هایی مثل انسان، که حاشیه نویسی ژنومی قابل اعتمادی دارند، معقول به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از برازش یک مدل خطی مشابه روی هر ژن یک آزمایش ریزآرایه DNA انجام شده ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس بر پستان گاو شیری، فهرستی از ژن های متفاوت بیان شده یا زیست نشانگرهای ترانسکریپتومی گاوی به دست آمدند. نتایج نشان داد ژن های رمز کننده سایتوکین ها و کایموکین های CXCL5، CCL2،CXCL2 ، CXCL3، CXCL8 و SAA3 در اثر ورم پستان ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، بیان متفاوتی داشتند. در این پژوهش با نگاشت مجموعه ژن های متفاوت بیان شده روی ژنوم انسان، ژن های ارتولوگ انسان و گاو به دست آمدند. شبکه زیست نشانگری به دست آمده از ژن های ارتولوگ انسان نشان داد که نشانگر APP (Amyloid beta precursor protein) بیش‏ترین درجه ارتباط را با سایر نشانگرهای ترانسکریپتومی دارد. به نظر می رسد از نتایج این پژوهش بتوان در برنامه های اصلاح نژادی و تهیه دارو برای درمان ورم پستان استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810173 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!