بررسی ارتباط سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D3 با نوع تظاهر بالینی اولین حمله ی دمیلینیتو عصبی

چکیده:
مقدمه
Multiple sclerosis (MS)، یک بیماری شایع سیستم عصبی مرکزی است. نقش کمبود ویتامین D3 در ابتلا و پیشرفت این بیماری به خوبی شناخته شده است. این مطالعه، با هدف بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران با اولین حمله ی دمیلینیتو عصبی در سه گروه با تظاهرات بالینی درگیری عصب بینایی، نخاع و ساقه ی مغز انجام شد.
روش ها
104 بیمار (35 بیمار با تظاهر بالینی درگیری عصب بینایی، 35 بیمار با تظاهر بالینی درگیری نخاع و 34 بیمار با تظاهر بالینی درگیری ساقه ی مغز) وارد مطالعه شدند. سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D3 در این سه گروه اندازه گیری شد.
یافته ها
سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران با تظاهرات بالینی درگیری نخاع، عصب بینایی و ساقه ی مغز به ترتیب 82/6 ± 3/11، 27/10 ± 00/14 و 15/13 ± 65/18 نانوگرم/میلی لیتر بود. سطح سرمی ویتامین D3 به طور معنی داری در بیماران با تظاهرات بالینی نخاعی کمتر از بیماران با تظاهرات بالینی ساقه ی مغز و درگیری عصب بینایی بود (010/0 = P).
نتیجه گیری
بر اساس مطالعات قبلی، کمبود ویتامین D3 با افزایش تعداد حملات و پلاک های بیماری در Magnetic resonance imaging (MRI) همراه است. به علاوه، سطح سرمی پایین ویتامین D3 با خطر بالاتر ابتلا به بیماری در آینده همراه است. در مطالعه ی حاضر، سطوح مختلف ویتامین D3 در بیماران، با درگیری مکان های مختلف از سیستم عصبی مرکزی همراه بود. نتایج این مطالعه، در تایید نقش مهم ویتامین D3 در مراحل ابتدایی ابتلا به بیماری می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810504 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.