بررسی معیارهای ارزش تشخیصی لاکتوفرین ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان

چکیده:
مقدمه
عفونت ادراری، بیماری شایعی به ویژه در کودکان است و تشخیص آن از طریق کشت ادرار صورت می گیرد. این مطالعه، با هدف بررسی ارزش تشخیصی لاکتوفرین در تشخیص عفونت های ادراری به انجام رسید.
روش ها
در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، 45 کودک با عفونت ادراری (کشت مثبت) و 45 کودک بدون عفونت ادراری (کشت منفی) از نظر سطح ادراری لاکتوفرین ادراری مورد بررسی قرار گرفتند و نقطه ی برش و معیارهای ارزش تشخیصی لاکتوفرین بر مبنای نتیجه ی کشت ادرار تعیین گردید.
یافته ها
نقطه ی برش سطح لاکتوفرین، 400 نانوگرم/دسی لیتر به دست آمد و بر اساس آن، این روش دارای حساسیت 20 درصد، ویژگی 93 درصد، ارزش اخباری مثبت 75 درصد و ارزش اخباری منفی 53 درصد بود.
نتیجه گیری
لاکتوفرین به دلیل ویژگی بالا، می تواند از انجام روش های تشخیصی بیشتر برای افراد با نتیجه ی آزمایش منفی پیش گیری کند. به دلیل ارزش اخباری مثبت به نسبت بالا، در موارد بالینی، تصمیم گیری در مورد شروع درمان افراد با آزمایش مثبت را تسهیل می کند. در نهایت، به منظور پیش گیری از تاخیر در شروع درمان که منجر به عارضه ی غیر قابل برگشت به کلیه و سیستم ادراری می شود، لاکتوفرین می تواند آزمایش مناسبی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.