مروری بر روش های رایج آزمایشگاهی شناسایی کارباپنمازها در باسیل های گرم منفی

چکیده:
شیوع انتروباکتریاسه تولیدکننده کارباپنماز در طی یک دهه ی گذشته با افزایش چشمگیری روبه رو بوده است. شناسایی این دسته از باکتری ها بدلیل اینکه همیشه یک میزان حداقل غلظت مهاری برای کارباپنم ها در طیف مقاومتشان نشان نمی دهند، اهمیت دارد. به همین دلیل شناسایی این باکتری ها در آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی یک موضوع با اهمیت برای انتخاب طرح درمانی مناسب و اجرای اقدامات کنترل عفونت است. غربالگری باکتری های تولیدکننده کارباپنماز با استفاده از روش های مختلف فنوتیپی، بیوشیمیایی و مولکولی انجام می گیرد، با این حال هر یک از این روش ها دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند. هدف از این مطالعه مروری بررسی و معرفی روش های رایج موجود جهت شناسایی کارباپنماز ها می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811755 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.