تاثیر هیدرو الکلی عصاره گیاه آب تره بر میزان قند خون موش سوری نر دیابتی

چکیده:
سابقه و هدف

از آن جا که دیابت شایع ترین بیماری غدد درون ریز است و روند رو به رشد آن نگرانی هایی را در عرصه سلامت کشور ایجاد کرده است استفاده از گیاهان دارویی ممکن است به تنهایی ویا در کنار داروهای شیمیایی در درمان دیابت موثر باشد. لذا مطالعه به منظور تاثیر عصاره گیاه آب تره (Nasturtium officinale) بر میزان قند خون موش سوری دیابتی این تحقیق انجام گرفت.

مواد وروش ها

دراین مطالعه تجربی 40 سر موش سوری نر با وزن 25-20گرمپس از سازگاری با محیط حیوان خانه در شرایط استاندارد به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند . 4 گروه به وسیله تزریق داخل صفاتی داروی STZ(استرپتوزیتوسین) به میزان mg/kg60 و یک گروه به عنوان گروه شاهد غیر دیابتی در نظر گرفته شد. قبل و همچنین در فواصل 24 ، 72 ساعته و یک هفته بعد از تزریق stz و تجویز عصاره هیدرو الکلی گیاه آب تره قند خون بررسی شد. سه گروه اول عصاره گیاه آب تره را با سه دوز متفاوت(mg/kg100 ، 300 ، 600) دریافت کردند. قند خون هر یک از این سه گروه درسه نوبت با فواصل معین اندازه گیری شد. نتایج به دست آورده با استفاده از آزمون t-test در نرم افزار spss v.16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها

قند خون گروه های تیمار شده با دوزهای مختلف بولاغ اوتی (آب تره) در زمان های 24 و 72 ساعت و یک هفته کاهش معناداری نسبت به گروه شاهد در زمانهای مذکور داشت (p<0.01) به طوری که قند خون گروه های دیابتی شده دریافت کننده عصاره ، در زمان 72 ساعت نسبت به 24 ساعت و در 1 هفته نسبت به 72 ساعت کاهش بیشتری را نشان داد (p<0.01) بیشترین کاهش قند خون در غلظت mg/kg 300 بود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد که عصاره آب تره نقش کاهنده ای در میزان قند خون موشهای نر دیابتی داشت.بررسی آن را روی انسانها توصیه می نماید

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
315 -321
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.