بررسی یافته های غیرطبیعی سونوگرافی کبد در بیماران گیرنده پیوند کلیه از دهنده مرگ مغزی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بیماری مزمن کلیه ممکن است علاوه بر درگیری کلیه، اختلالاتی در سیستم های مختلف بدن ایجاد کند که اختلالات کبدی یکی از شایع ترین این اختلالات محسوب می شوند. عدم شناسایی برخی از این اختلالات می تواند بیمار پیوندی را دچار مشکل نماید. این مطالعه به منظور بررسی فراوانی و نوع یافته های غیر طبیعی سونوگرافی کبد در بیماران پیوند کلیه انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی اطلاعات مربوط به پرونده 480 بیمار نارسایی کلیه که در طی 6 سال اخیر در سه بیمارستان مشهد از دهنده مرگ مغزی پیوند کلیه دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت. سونوگرافی های انجام شده قبل از انجام پیوند بررسی شد و یافته های غیر طبیعی کبدی در سونوگرافی در چک لیستی ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سنی بیماران دچار یافته های غیرطبیعی سونوگرافی 12/67±39/07 سال بود. در 13/12% از کل بیماران پیوند شده یافته های غیرطبیعی کبدی مشاهده شد. بیشترین فراوانی مربوط به کبد چرب گرید I(2/5%)، گرید II (1/46%)، سنگ کیسه صفرا (1/25%) و کیست کبدی (1/25%) بود.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که اختلالات بدون علامت کبدی در بیماران کاندید پیوند کلیه شیوع قابل توجهی دارد و ازآنجاکه برخی از این اختلالات نیاز به درمان پیش از انجام پیوند دارند، توجه کافی به غربالگری قبل از پیوند می تواند به جلوگیری از بروز عوارض پس از پیوند کمک کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812565 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.