تاثیر رابطه معنایی و بار هیجانی بر بازشناسی کلمات متداعی

چکیده:
دانشگاه سمنان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از نرم افزار بر میزان بازشناسی کلمات جفت بالاترین میزان بازشناسی در شرایط ارائه جفت کلمات خنثی است که با یکدیگر رابطه اما در مورد جفت کلمات هیجانی که فاقد رابطه معنایی با کمترین دانشگاه سمنان بودند که از طریق روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از نرم افزار بر میزان بازشناسی کلمات جفت بالاترین میزان بازشناسی در شرایط ارائه جفت کلمات خنثی است که با یکدیگر رابطه اما در مورد جفت کلمات هیجانی که فاقد رابطه معنایی با کمترین
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1812851 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!