حذف علفکش 2 و 4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محلولهای آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با گروه های عامل آمینی: مطالعه ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک

چکیده:
سابقه و هدف
امروزه حضور آلاینده های آلی و سمی در منابع آبی، یکی از جدی ترین مشکلات زیست محیطی جهانی تلقی می شود. بر این اساس، روش هایی جهت تصفیه پساب های حاوی آلاینده های سمی در نظر گرفته شده است. در این میان، استفاده از جاذب های مغناطیسی در حذف آلاینده های آلی بسیار مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. به همین منظور، تحقیق حاضر جهت جذب علف کش 2 و 4 دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با آمین انجام گرفت.
مواد و روش ها
در مطالعه حاضر، جاذب به روش هم رسوبی سنتز شد. مورفولوژی جاذب Fe3O4@SiO2-NH2 با استفاده از دستگاه های SEM، XRD،FT-IR، EDX آنالیز گردید. همچنین کارایی جاذب با بررسی تاثیر فاکتورهای pH، غلظت اولیه آلاینده، دوز جاذب درزمان های 120-0 دقیقه مطالعه شد. درنهایت از معادلات سینتیک و ایزوترم های دمایی جهت توصیف داده ها استفاده شد.
یافته ها
بیشترین درصد حذف در pH برابر 6 و غلظت اولیه 10 میلی گرم در لیتر 2،4-D مشاهده شد. همچنین باگذشت زمان تماس از شروع فرآیند تا زمان 60 دقیقه، میزان ظرفیت جذب سم 3/65% افزایش یافت. نتایج حاصل از مطالعه ایزوترم ها و سینتیک های جذب نشان داد فرایند جذب از مدل ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه درجه دوم (هر دو R2 >0.99 )پیروی می کند. یعلاوه، بررسی های ترمودینامیکی نشان داد که فرآیند جذب در تحقیق حاضر از نوع اندوترمیک و خود به خودی است.
نتیجه گیری
نتایج آزمایش ها نشان داد نانو ذرات سنتز شده Fe3O4@SiO2-NH2 به دلیل کارایی بالا، سادگی و عدم ایجاد آلودگی ثانویه در محلول می تواند روش مناسبی جهت حذف آلاینده ی 2 و 4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محلول های آبی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1813173 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.