بررسی مقایسه ای تنش های حرارتی در سواحل شمال و جنوب ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
در آب و هواشناسی زیستی، آسایش حرارتی مجموعه شرایط حرارتی است که حداقل برای 80 درصد از افراد مناسب باشد. نبود آسایش حرارتی به صورت یک پدیده دو قطبی عدم آسایش سرد تا گرم ظاهر می شود و سطوح مختلفی از تنش های حرارتی را ایجاد می کند. مطالعه حاضر یک بررسی مقایسه ای است که به مطالعه توزیع زمانی و مکانی تنش های حرارتی با محوریت سلامت و گردشگری در سواحل شمال و جنوب کشور می پردازد.
روش کار
در این مطالعه از داده های روزانه درجه حرارت، سرعت باد، رطوبت نسبی و ابرناکی بین سال های 2014 - 2000 استفاده شد. ابتدا پارامتر( The Mean Radiant Temperature( Tmrt در محیط نرم افزار Ray Man محاسبه گردید و با استفاده از نرم افزار Bioklima مقادیر شاخص (UTCI (Universal Thermal Climate Index در مجموع برای 16 ایستگاه منتخب در سواحل شمالی و جنوبی کشور استخراج شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که در دوره گرم سال، شدیدترین تنش های حرارتی در سواحل جنوب به ویژه جزایر به وقوع می پیوندد؛ اما در سواحل شمالی تنها تنش های سرمایی ثبت شده است که از شدت بالایی برخوردار نیستند. در این راستا شدیدترین تنش گرمایی برای جزیره ابوموسی و شدیدترین تنش سرمایی برای سیاه بیشه ثبت شده است.
نتیجه گیری
سطوح مختلفی از تنش های حرارتی در سواحل شمال و جنوب کشور وجود دارد که این موضوع برای سواحل جنوبی با وجود تنش های گرمایی شدید در بازه زمانی طولانی، حادتر می باشد. اهمیت تنش های حرارتی در مفاهیم سلامت و گردشگری، نگاه ویژه پژوهشگران به پارامترهای آب و هوایی و تنش های مرتبط با آن را می طلبد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1814696 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.