بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus در دریای خزر

چکیده:
آلاینده ها شامل فلزات سنگین به صورت طبیعی به مقدار کم در طبیعت یافت می شوند، اما در سال های اخیر، همراستا با افزایش جمعیت و توسعه صنعتی کشورها، بار آلودگی آن ها در اکوسیستم های آبی مانند دریای خزر افزایش یافته است. بی مهرگان دریایی از جمله دوکفه ایی ها فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری پیرامون خود را جذب کرده و موجب انتقال آنها در شبکه ی غذایی به سمت راس هرم می شود. از اینرو به جهت ساکن بودن در منطقه، حساسیت بیشتری به تجمع این مواد داشته و می توانند شاخص زیستی مناسبی برای ارزیابی آلاینده های فلزات سنگین باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نرخ فیلتراسیون دوکفه ایی Mytilaster lineatus در معرض دو فلز کادمیوم (با دو غلظت 62 و 620 میکروگرم بر لیتر) و سرب (با دو غلظت 6/2 و 62 میلیگرم بر لیتر) محلول در آب و توانایی این گونه در کاهش این فلزات انجام شد. این آزمایش به صورت در محل و در شرایط مزوکوزم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نرخ فیلتراسیون دو فلز سرب و کادمیوم مشاهده می گردد. این گونه در مواجهه با فلز سرب نرخ پالایش بالاتری داشت. همچنین شاخص زیستی مناسبی برای ارزیابی آلاینده فلز کادمیوم در محیط های آبی می تواند باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
284 -294
لینک کوتاه:
magiran.com/p1817492 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!