بررسی نقش جنبش اخوان المسلمین در بحران سوریه

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011 تاکنون گروه های معارض مختلفی در این کشور در برابر حکومت مرکزی سوریه صف آرایی کرده اند؛ یکی از این گروه ها که از دیرینه تاریخ هم با حکومت علوی سوریه اختلاف هایی داشته، جنبش اخوان المسلمین این کشور است.
وجود اختلاف های دیرینه میان جنبش سنی سلفی اخوان با دولت علوی اسد که اغلب هم برای تصاحب قدرت و حکومت بوده، بروز سه بحران اساسی در این کشور را باعث شده است؛ این بحران ها که عبارت بودند از: بحران هویت، مشروعیت و مشارکت، سبب عمیق ترشدن اختلاف ها و درگیری ها میان جنبش اخوان و دولت مرکزی سوریه شدند و دراین میان با توجه به قدرت برتر حکومت علوی اسد، بارها این جنبش ازسوی دولت مرکزی سرکوب و تعداد زیادی از اعضا آن کشته، زندانی یا تبعید شده اند لذا جنبش اخوان سوریه و طرف دارانش که همواره ازسوی سازمان جهانی اخوان و کشورهای عرب منطقه نیز حمایت و تحریک می شدند، کینه و نفرتی عمیق از دولت علوی اسد در دل داشته، همواره درصدد بودند که این دولت را در سوریه سرنگون کنند؛ درنتیجه با آغاز بحران سوریه در سال 2011، این جنبش نیز فرصت را مناسب یافته، ضمن بازیابی مجدد خود، با تاکید بر مقوله مذهب به تحریک اهل سنت به خصوص سنی های فعال در جریان سلفی اقدام کرده، درخلال همکاری با گروه های تکفیری، به مبارزه همه جانبه با حکومت بشار اسد دست زد و دراین راستا توانست نقشی مهم در آغاز و گسترش بحران ایفاکند.
روش مورد استفاده در این پژوهش نیز با توجه به ماهیت نظری آن، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی بوده که در آن از روش (تکنیک) مطالعه موردی استفاده شده است؛ همچنین اطلاعات لازم برای این تحقیق از طریق منابع کتابخانه ای، اینترنتی و... جمع آوری و استفاده شده است
زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 158
لینک کوتاه:
magiran.com/p1817875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!