نوآوری های آیت الله معرفت در حوزه دانش های قرآنی

چکیده:
آیت الله محمدهادی معرفت (م 1385ش) قرآن شناس برجسته هم روزگار ماست که دیدگاه ها و روش های ممتاز وی در علوم قرآنی و تفسیر، تاثیری شگرف بر آینده مطالعات این عرصه دارد. اصل توجه یک فقیه و اصولی ممتاز به دانش های قرآنی سرچشمه برکات فراوان است، به ویژه آنکه وی در هر زمینه ای وارد شده به نوعی نوآور است. منظور از نوآوری به طورعام امتیازات مطالعات و افادات قرآنی ایشان هم در روش و هم در محتواست. نوشتار حاضر ابتدا امتیازات روشی و سلوک علمی ایشان را بررسی می کند و نشان می دهد که ایشان در هر موضوع علمی اندیشه های جالب توجه را به میدان بحث می آورد و برای کشف اصل مشترک دیدگاه های مختلف و ایجاد توفیق و پرهیز از شعبه پنداری و تفرق تلاش می نمود، به رویدادهای علمی در روزگار خود بسیار حساس بود و با شبهه ها برخوردی بصیرت آمیخته، علمی و دقیق داشت، میان علوم قرآنی و دیگر دانش ها پیوند زد و براین باور بود که هر کسی به میزانی که رسوخ در علم دارد می تواند به عرصه فهم قرآن وارد شود. این نوشتار آنگاه به برجستگی ها و نوآوری های محتوایی وی در حوزه تفسیر و علوم قرآن می پردازد که شامل آرای ایشان در اعجاز، نزول و جمع قرآن، حفظ قرآن از تحریف، روایات تحریف، وجود لحن در قرآن، زبان قرآن، قصص قرآنی، روایات تفسیری، تاویل و بطن قرآن، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1818787 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!