پلی نومیوگرافی، به وسیله یک روش تکراری جدید

پیام:
چکیده:
اهمیت وکاربرد ریاضی و تکنیک های مبتنی برآن در بسیاری از علوم انکارناپذیر است. یکی از این کاربردها پلی نومیونگاری است. پلی نومیونگاری فرآیند تجسم ریشه های یک چندجمله ای مختلط است که از منظر علوم و هنر حائز اهمیت است. در این مقاله قصد داریم پلی نومیونگاری حاصل از یک روش تکراری جدید را ارائه کنیم. طی مثال های بیان شده، مشاهده خواهیم کرد که با اعمال این تکنیک، طرح و الگوهای زیبایی حاصل خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
78 -87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1821087 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!