تاثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز (Rosa × hybrida cv. Angelina)

چکیده:
به‏ منظور بررسی ماندگاری گل رز و درصد آلودگی کپک خاکستری به‏ عنوان مهمترین عامل بیماری گل رز، تاثیر اسانس گیاه دارویی زنیان به‏عنوان کنترل گر غیرشیمیایی بر گل شاخه بریده رز رقم آنجلینا مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل محلول-پاشی پس از برداشت اسانس زنیان (900،600،300،0 میکرولیتردرلیتر) بر رزهای (گل و برگ) تلقیح شده با قارچ عامل کپک خاکستری در مقایسه با شاهد (بدون آلودگی به قارچ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج ظرفیت آنتی اکسیدانی آنزیمی، پراکسیداسیون غشای سلولی، عمر گلجای و درصد آلودگی کپک خاکستری به‏طور معنی داری تحت تاثیر آلودگی با قارچ عامل کپک خاکستری و محلول‏پاشی اسانس قرار گرفتند. بر همین اساس بیشترین درصد بازدارندگی و کنترل توسعه قارچ عامل کپک خاکستری در تیمارهای آغشته به قارچ، در غلظت 900 میکرولیتردرلیتر اسانس و برابر 40درصد مشاهده گردید. لیکن بیشترین ماندگاری در بین گل های آلوده شده با قارچ و همچنین بیشترین عمرگلجای در گل های بدون آلودگی در غلظت 600 میکرولیتر در لیتر زنیان بترتیب برابر با 11 و 14 روز حاصل شد. با بررسی نتایج استنباط می شود که افزایش ماندگاری رز (رقم آنجلینا) تحت تاثیر اسانس زنیان ناشی از کاهش سطح پراکسیداسیون غشای سلولی، کاهش نشت یونی و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (کاتالاز و پراکسیداز) و در نتیجه کنترل موثر بیماری می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1047 -1060
لینک کوتاه:
magiran.com/p1822570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.