شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب ماشین بردار پشتیبان و تبدیل موجک

چکیده:
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در مناطقی که با کمبود آب های سطحی مواجه هستند، بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بهره برداری بی رویه از این منابع، بدون بهره گیری از مطالعات منابع آب زیرزمینی می تواند مشکلات و پیامدهای جبران ناپذیری را به بار آورد. مدیریت صحیح این منابع با شناخت کامل و آگاهی از این منابع امکان پذیر است. در این تحقیق از مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای پیش بینی ماهانه سطح آب زیرزمینی دشتبرازجان در استان بوشهر در یک دوره 12 ساله (1392-1381) استفاده شد. به منظور بهبود نتایج این مدل، ابتدا داده های ورودی با استفاده از تبدیل موجک به زیر سیگنال هایی تبدیل شدند. سپس زیرسیگنال های مزبور، به عنوان ورودی به مدل SVM به عنوان مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان-موجک (WSVM) استفاده شدند. برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی از پنج حلقه چاه مشاهده ای به همراه متغیرهای سطح آب زیرزمینی،بارش، تبخیر و دما، استفاده شد.نتایج نشان داد مدل ترکیبی WSVM دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل SVM می باشد. به طوری که عملکرد مدل ترکیبی در شبیه سازی ماهانه سطح آب زیرزمینی 8 درصد نسبت به مدل SVM بهتر بود. این روش ایده ای جدید برای افزایش دقت مدل ها و کاربرد آن ها در مسائل هیدروژئولوژی می باشد. در پایان سطح آب زیرزمینی برای یک سال آینده با مدل ترکیبی برآورد گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p1824942 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.