تعیین غلظت کشنده (LC50-96h) ارسنیک و کادمیوم بر ماهی کلمه (Rutilus caspicus)

چکیده:
با توجه به ورود روز افزون آلاینده های مختلف از جمله فلزات سنگین به دریای خزر، تحقیقات در زمینه اثرات فلزات سنگین بر آبزیان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در میان فلزات سنگین، ارسنیک با آثار زیان بار مختلف بر سیستم عصبی، گوارش و خونی آبزیان، از آلاینده های مهم دریای خزر به شمار میرود. کادمیوم با آسیب های بافتی، اثر بر سیستم خونی، تغییرات ژنتیکی و تولید مثلی می تواند منجر به مرگ و میر آبزیان شود. این تحقیق با هدف تعیین غلظت کشنده ارسنیک و کادمیوم بر ماهی کلمه (Rutilus caspicus) که اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی فراوانی در دریای خزر دارد، صورت پذیرفت. این آزمایش با غلظت های 5، 10، 15، 25، 35 و 45 میلی گرم در لیتر ارسنیک و 5، 10، 15، 25، 35، 45 و 50 میلی گرم بر لیتر کادمیوم، در آکواریوم هایی با ابعاد 40×30×60 سانتی متر مکعب انجام شد. همچنین تیمار شاهد نیز درنظر گرفته شد و به هر تیمار 7 قطعه ماهی اضافه گردید. در نهایت LC50 ارسنیک و کادمیوم بر ماهی کلمه در 96 ساعت به ترتیب 01/20 و 39/31 میلی گرم بر لیتر تعیین شد. طبق نتایج بدست آمده حساسیت این ماهی در مواجهه با فلزات سنگین ارسنیک و کادمیوم در دامنه متوسط ارزیابی گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825127 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.