تربیت اخلاقی مبتنی بر ادبیات داستانی: تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی

چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی چگونگی آموزش مفاهیم اخلاقی به و به بررسی مفاهیم اخلاقی موجود در کتب درسی پرداخته، سپس آن ها را استخراج و در مقولات کلی تری همچنین با استفاده از روش ، مفاهیم اخلاقی موجود در دروس، مشخص شده و سپس با استفاده از فرایند استنتاجی بر مبنای ملاک ها، از نظر انسجام و یکپارچگی در هر پایه و نیز چیدمان فرگشتی در کل مقطع مورد جامعه آماری این تحقیق را ، تعلیمات اجتماعی و هدیه های تشکیل می دهد که شامل 21 جلد کتاب نمونه گیری در این پژوهش، به شیوه نظری انجام شده و ملاک دسته بندی دروس، وجود محتوای اخلاقی و رعایت ساختار داستانی نتایج نشان داد که کتب فارسی در تمامی پایه ها، بیشترین تعداد ادبیات داستانی و بیشترین متاسفانه چیدمان مفاهیم موردتوجه قرار نگرفته و از میان فاکتورهای مربوط به انسجام و فرگشت را از نظر کمی و کیفی سایر مفاهیم از نظر تعداد تکرار و نوع چینش در پایه های مختلف فاقد کارایی لازم هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825204 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!