ارزیابی شیوه های طبقه بندی طرح و نقش فرش ایران

نویسنده:
چکیده:
تدوین نشدن کتب و مباحث هنرهای سنتی (خصوصا فرش دستباف) براساس شیوه های علمی، همواره از جمله مواردی است که ذهن را به خود مشغول می نماید. سال هاست که ادبیات نوشتاری در زمینه طرح و نقش فرش به گونه ای عجیب بدون ساختار و توام با نواقص بسیار ارائه می گردد و هر یک از بزرگان صاحب قلم در این حوزه از ظن خود – چه درست و چه نادرست - بر آن افزوده اند و آشنا و بیگانه پای در جای پای دیگری - ولو در راهی نادرست - می گذارند. این مقاله تلاشی کوچک را در راه پروراندن این نگاه آغاز نموده است که: جهت شناخت و طبقه بندی «طرح» و «نقش» قالی ایران نیازمند ساختار هایی متقن و محکم هستیم. مرور بخش هایی از کتاب هایی که از طرح و نقش نام برده و برای آنها طبقه بندی معرفی می کنند، نشانگر نا همگونی تعاریف، نامشخص بودن مآخذ و ساختار ها و همچنین تفاوت های فاحش آنها با یکدیگر است، چنانکه گویی برای طرح و نقش تنها مجموعه ای از عنوان ها و بدون هیچ هدفی شناختی و محتوایی گردآوری شده است. هیچ یک از این طبقه بندی ها اتکاء علمی لازم را دارا نیست، از این رو در پی شناخت طرح و نقش می باید شیوه و تعاریفی را اتخاذ نمود که جامعیت لازم را دارا باشد و فاقد بیانی صرفا توصیفی و سلیقه ای باشد. از این رو این نوشتار نتیجتا این نظر را مطرح می کند که «طرح» را می توان معماری و تصویر کلی نقش های جای گرفته در یک متن دانست و «نقش» را عنصری خواند که با توانمندی های خاص خود، طرح را می آراید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1826046 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.