مروری بر بررسی طیف های طراحی سازه ها

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
در این پژوهش به بررسی طیف های طراحی شتاب افقی زمین و تاثیر عوامل متعدد از جمله شرایط خاک محل، بزرگا، مدت دوام زلزله، فاصله تا محل وقوع زلزله که همگی بر طیف پاسخ اثر می گذارند پرداخته شده است. همچنین مباحث بنیادی مربوط به طیف های طراحی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا به تشریح تاثیر مشخصات حرکات لرزه ای زمین پرداخته می شود. سپس به تشریح طیف پاسخ پرداخته و روش های محاسبه طیف طرح و طیف الاستیک بررسی خواهد شد. روش های مختلف برآورد طیف های طراحی توسط محققین نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در انتها تاریخچه پژوهش و تحقیقات انجام گرفته در ایران توسط محققین بیان خواهد شد. خاک دارای دو خاصیت مهم است، یکی فیلتر کردن بعضی از پریودها و دوم تشدید امواج رسیده از سنگ به آن. در این بررسی ها مشاهده می شود که هرچه خاک نرم تر یا عمیق تر باشد پریود غالب آن بیشتر خواهد بود. بزرگا و فاصله مرکز زلزله تا محل سازه نیز یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پریود غالب خاک می باشد. همچنین ثابت شده است که اگر از شتاب نگاشت های به ثبت رسیده برای طیف طرح استفاده شود، باید در انتخاب آنها دقت بسیار نمود. در این تحقیقات محققین بسیاری روش هایی را برای به دست آوردن طیف طراحی ارائه نموده اند که از بارزترین آنها می توان به مهرز اشاره کرد. مزیت های طیف مهرز این است که وی علاوه بر اینکه از رکوردهای شتاب نگاشتی بسیاری استفاده نموده است، تاثیر اثرات ساختگاهی را در چهار نوع دسته بندی نوع خاک محل در نظر گرفته است. در ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران نیز از اطلاعات شتاب نگاشتی استفاده شده است. در این ویرایش، به نوعی ضریب بازتاب زلزله را با یک نمودار چهار قسمتی تقریب زده است. این طیف نیز در محدوده پریودهای بالا بیش از مقدار واقعی طیف زمین لرزه های رکورد شده است. در واقع مطالعه حاضر یک مطالعه مروری در مورد برآورد انواع طیف های طراحی در ایران و جهان است که با جستجو در پایگاه های مختلف از جمله مقالات معتبر منتشره تا سال 2014 استخراج و نتایج مطالعات مورد بررسی قرار گرفته اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1826482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!