طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی یک نوع جدید از ژنراتورهای شار متقاطع روتور دیسکی مغناطیس دائم

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ماشین های شار متقاطع مغناطیس دائم به عنوان ماشین هایی با چگالی توان و گشتاور بالا شهرت یافته اند. این مقاله یک نوع جدید از ژنراتورهای مغناطیس دائم شار متقاطع روتور دیسکی را ارائه می دهد. ابتدا الگوریتم طراحی اولیه (معادله ابعادی) برای ساختار پیشنهادی ارائه می شود و سپس این الگوریتم، توسط الگوریتم ازدحام ذرات تغییریافته (NPSO) که با روش جستجوی تصادفی محلی (LRS) ترکیب شده، بهینه سازی می شود. در فرآیند بهینه سازی، باید چگالی توان و بازده ژنراتور حداکثر و اعوجاج هارمونیکی کل (THD) ولتاژ داخلی آن حداقل گردد. فرایند بهینه سازی با الگوریتم طراحی اولیه تلفیق و ابعاد و پارامترهای مختلف ژنراتور محاسبه می شود. با استفاده از تحلیل الکترومغناطیسی میدان توسط روش اجزای محدود سه بعدی، مشخصات عملکردی ژنراتور بهینه شده به دست می آید. درنهایت نتایج حاصل از الگوریتم بهینه شده با نتایج حاصل از اجزا محدود سه بعدی مقایسه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1291 تا 1306
لینک کوتاه:
magiran.com/p1827707 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!