ارائه یک روش مبتنی بر گرایش معنایی برای طبقه بندی چندبرچسبی محتوای فیلم ها به کمک متون زیرنویس آن ها

چکیده:
پی بردن به محتوای تصاویر متحرک و ژانر آن ها، همواره امری پیچیده و مسئله ای باز برای پژوهشگران بوده است. فعالیت های متعددی توسط پژوهشگران برای پی بردن به محتوای فیلم ها انجام پذیرفته است. اکثر فعالیت های صورت گرفته در این زمینه با استفاده از پردازش صوت یا تصویر فیلم ها بوده است. اخیرا گروهی از پژوهشگران ایده استفاده از متون زیرنویس فیلم ها را برای پی بردن به محتوای فیلم ها مطرح نموده و پردازش متن را سریع تر و ساده تر از پردازش صوت و تصویر قلمداد نموده اند. در این مقاله یک روش مبتنی بر گرایش معنایی برای طبقه بندی ژانر در داده چندبرچسبی زیرنویس فیلم ها ارائه شده است. برای این کار ابتدا یک روش استخراج ویژگی برای استخراج ویژگی های یکتا از هر ژانر ارائه شده است. سپس روشی ارائه شده که در آن با محاسبه گرایش معنایی یک زیرنویس به هر ژانر، به پیش بینی چندبرچسبی ژانرهای زیرنویس پرداخته می شود. درنهایت نیز به کمک روش های استخراج قوانین باهم آیی، ارتباط بین ژانرها در داده خام کشف شده و به کمک این قوانین به اصلاح ژانرهای پیش بینی شده پرداخته می شود. نتایج به دست آمده، بهبود قابل توجه دقت روش پیشنهادی را نسبت به روش های پیشین به نمایش می گذارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1599 -1611
لینک کوتاه:
magiran.com/p1827797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.